ίσασις

ίσασις
ἴσασις, ἡ (Μ) [ισάζω]
επανόρθωση, σιάξιμο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”